Inschrijfformulier

Wil je je inschrijven bij the City Singers? Dat kan!

Je kunt kiezen: vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op óf download dit formulier (Inschrijfformulier City Singers) en lever het in.
Mocht je ook de automatische incasso *korting willen, download dit machtigingsformulier, en neem het bij de eerste gelegenheid mee naar de repetitie of stuur het naar de City of Wesopa.


INSCHRIJFFORMULIER “THE CITY SINGERS” en
AANMELDING LIDMAATSCHAP VERENIGING CITY OF WESOPA (VCOW)

Ondergetekende geeft zich op als:

  • lid van het koor The City Singers van de Vereniging City of Wesopa en is op de hoogte van de afspraken zoals deze beschreven staan in de Informatiefolder (te vinden op de website, thecitysingers.nl)
  • lid van de Vereniging City of Wesopa (VCOW) voor een bedrag van 15 euro per jaar (verplicht).
  • Mocht je meer willen geven geef dit dan hier aan: ……. euro
    Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De City of Wesopa – tot wederopzegging van uw lidmaatschap – het verschuldigde bedrag (*1) in 4 gelijke termijnen, t.w. begin okt., dec., febr.,  en april van uw rekening af te schrijven.
  • Ondergetekende is bereid ondersteunende activiteiten binnen de Vereniging City of Wesopa (VCOW) uit te voeren.

De leden van de VCOW krijgen maandelijks gratis de maandladder toegestuurd. Hierop staan alle activiteiten van de VCOW voor de komende maand vermeld.
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juli te geschieden bij het secretariaat van het koor (zie onder).

(*1) Lidmaatschapsgeld The City Singers 240 euro per jaar (m.i.v. 01/2023)
(incl. lidmaatschapsgeld Vereniging City of Wesopa)
+ eenmalige bijdrage van € 25,- (administratiekosten)

Secretariaat the City Singers:
p.a. City of Wesopa, Herengracht 23, 1382 AG Weesp,
0294-458093

Vereniging City of Wesopa -1382 AG Weesp-telefoon (0294) 458093 – fax (0294) 458094
Rabobank Weesp, Muiden eo 34.31.01.556 – KVK Hilversum V517554 – BTW NL6739416801