Nieuwe bestuursleden

Gisteravond zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetreden.
Annelies van Reemst (secretaris@thecitysingers.nl) wordt onze nieuwe secretaris en wordt in augustus ingewerkt door Margreet.
Ellie Bouman gaat Annelies ondersteunen door te notuleren tijdens de vergaderingen.
Heel hartelijk welkom en geweldig dat jullie je (nog meer) willen gaan inzetten!

Ik zal me samen met Johan in de vakantie gaan bezighouden met het zoeken naar een nieuwe pianist voor ons koor.

Denken jullie er nog aan om ideeën voor ons jubileumjaar (25 jaar in 2020) aan mij te MAILEN !!!!

Iedereen nog een heerlijke vakantie gewenst en tot maandag 2 september om 20:00 uur. Dan hebben we nog maar DRIE repetities voor ons optreden op zaterdag 21 september. Dus wel graag allemaal wel blijven oefenen op ons repertoire hoor.

Met vriendelijke groet,
Els Ricke
voorzitter The City Singers (voorzitter@thecitysingers.nl)